Left Right
Previous

Årsinkomstgränser 2022

jan 7, 2023 | admin | Kortfakta

Följande årsinkomstgränser gäller för 2022: Taxerad inkomst                   Årsinkomstgränser för skatt 20% statlig skatt                    554 900 kr

Läs mer

Arbetsgivaravgift 2022

jan 7, 2023 | admin | Kortfakta

För anställda 1957 eller senare betalar en arbetsgivaravgift med 31,42 % och egenavgifter med 28,97% För anställda som är födda 1938-1956 skall arbetsgivaravgift samt ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %. För anställda som är födda 193

Läs mer

Bilersättning 2022

jan 7, 2023 | admin | Kortfakta

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kr/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Läs mer

Egenavgifter 2022

jan 7, 2023 | admin | Kortfakta

Personer födda 1957 eller senare betalar egenavgift med 28,97 % Personer som är födda 1938 – 1956 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %. Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter. Den som bedriver passiv näringsver

Läs mer

Traktamenten inrikes och utrikes

jan 6, 2021 | admin | Kortfakta

Följande traktamenten gäller för traktamenten inrikes och utrikes för 2021: Inrikes Dagstraktamente kr 240 hel dag/ 120 halv dag (skattefritt vid övernattning) Utrikes Se länk till Skatteverket   www.skatteverket.se

Läs mer

Representation

jan 6, 2021 | admin | Kortfakta

Följande interna/externa representationsregler gäller för 2021: Avdrag ges enbart med max kr. 300:- för moms, men kostnaden för representation medges ej utan blir ej avdragsgill representation. Ett samband med en affärsförhandling krävs. Enkl

Läs mer

Gåvor till anställda och kunder

jan 6, 2021 | admin | Kortfakta

Följande belopp gäller för gåvor till anställda och kunder: Anställda Julgåva                       500 kr inkl. moms Jubileumsgåva       1 500 kr inkl. moms Minnesgåva &n

Läs mer

Basbelopp

jan 6, 2021 | admin | Kortfakta

Följande basbelopp gäller för 2021: Inkomstbasbelopp          68 200 kr Prisbasbelopp             47 600 kr Förhöjt prisbasbelopp     48 600 kr

Läs mer
Next
Meny