Left Right
Loading...
Previous

Årsinkomstgränser 2019

jan 7, 2019

Följande årsinkomstgränser gäller för 2019: Taxerad inkomst                   Årsinkomstgränser för skatt 20% statlig skatt                    490

Läs mer

Arbetsgivaravgift 2019

jan 7, 2019

För anställda 1954 eller senare betalar en arbetsgivaravgift med 31,42 % och egenavgifter med 28,97% För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar enbart en särskild löneskatt på 6,15% För anställda som är födda 1938-1953 skall ar

Läs mer

Bilersättning 2019

jan 7, 2019

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kr/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Läs mer

Egenavgifter 2019

jan 7, 2019

Personer födda 1954 eller senare betalar egenavgift med 28,97 % Personer som är födda 1938 – 1953 betalar ålderspensionsavgift 10,21%. Personer som är födda 1937 och tidigare betalar 6,15% i egenavgifter för aktivt bedriven näringsverks

Läs mer

Traktamenten inrikes och utrikes

jan 6, 2019

Följande traktamenten gäller för traktamenten inrikes och utrikes för 2019: Inrikes Dagstraktamente kr 230 (skattefritt vid övernattning) Utrikes Se länk till Skatteverket   www.skatteverket.se

Läs mer

Representation

jan 6, 2019

Följande interna/externa representationsregler gäller för 2018: Avdrag ges enbart med max kr. 300:- för moms, men kostnaden för representation medges ej utan blir ej avdragsgill representation. Ett samband med en affärsförhandling krävs.

Läs mer

Gåvor till anställda och kunder

jan 6, 2019

Följande belopp gäller för gåvor till anställda och kunder: Anställda Julgåva                       450 kr inkl. moms Jubileumsgåva       1 350 kr inkl. moms Minnesgåva &n

Läs mer

Basbelopp

jan 6, 2019

Följande basbelopp gäller för 2019: Inkomstbasbelopp          64 400 kr Prisbasbelopp             46 500 kr Förhöjt prisbasbelopp     47 500 kr

Läs mer
Next