Left Right
Loading...
Previous

Årsinkomstgränser 2022

jan 7, 2023

Följande årsinkomstgränser gäller för 2022: Taxerad inkomst                   Årsinkomstgränser för skatt 20% statlig skatt                    554 900 kr

Läs mer

Arbetsgivaravgift 2022

jan 7, 2023

För anställda 1957 eller senare betalar en arbetsgivaravgift med 31,42 % och egenavgifter med 28,97% För anställda som är födda 1938-1956 skall arbetsgivaravgift samt ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %. För anställda som är födda 193

Läs mer

Bilersättning 2022

jan 7, 2023

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kr/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Läs mer

Egenavgifter 2022

jan 7, 2023

Personer födda 1957 eller senare betalar egenavgift med 28,97 % Personer som är födda 1938 – 1956 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %. Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter. Den som bedriver passiv näringsver

Läs mer

Traktamenten inrikes och utrikes

jan 6, 2021

Följande traktamenten gäller för traktamenten inrikes och utrikes för 2021: Inrikes Dagstraktamente kr 240 hel dag/ 120 halv dag (skattefritt vid övernattning) Utrikes Se länk till Skatteverket   www.skatteverket.se

Läs mer

Representation

jan 6, 2021

Följande interna/externa representationsregler gäller för 2021: Avdrag ges enbart med max kr. 300:- för moms, men kostnaden för representation medges ej utan blir ej avdragsgill representation. Ett samband med en affärsförhandling krävs. Enkl

Läs mer

Gåvor till anställda och kunder

jan 6, 2021

Följande belopp gäller för gåvor till anställda och kunder: Anställda Julgåva                       500 kr inkl. moms Jubileumsgåva       1 500 kr inkl. moms Minnesgåva &n

Läs mer

Basbelopp

jan 6, 2021

Följande basbelopp gäller för 2021: Inkomstbasbelopp          68 200 kr Prisbasbelopp             47 600 kr Förhöjt prisbasbelopp     48 600 kr

Läs mer
Next
Meny