Left Right

Programvaror

Programvaror

Nedan finns ett urval av våra programvaror som vi använder oss av:

Fortnox AB  (webbaserat bokföringsprogram, tidsredovisning, fakturering, löner etc.)

Companyexpense  (Digital hantering av kvitton, utlägg, milersättning, traktamenten m.m. via applösning)

VismaSpcs (bokföringsprogram, löneprogram och skatteprogram)

Wolters Kluwers f.d. Norstedts (bokslutsprogram)

Dropbox (webbaserad backup och för våra nätverkslösningar för större tillgänglighet)