Left Right

Certifieringar och standarder

SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Vi är medlemmar och auktoriserade redovisningskonsulter i SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – som är den ledande sammanslutningen i branschen. Ett godkännande innebär att speciella krav ställs på utbildning och erfarenhet inom redovisningsområdet samt innehar ansvarsförsäkring.
Vi tillämpar den nya redovisningsstandarden för REKO – framtagna av SRF/FAR.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Meny