Left Right

Vilka är vi?

Vi är den Digitala Redovisningsbyrån med personligt engagemang

Vilka är vi?

Arbetsfilosofi

Vi arbetar med en hög tillgänglighet och flexibilitet, vilket ger oss möjligheten att arbeta nära våra kunder samt att skräddarsy för ett bättre samarbete. Vi vill behålla småskaligheten, vilket innebär goda och nära personliga kontakter oss emellan. Vi arbetar alltid med två handläggare på varje uppdrag för att våra kunder skall få ytterligare tillgänglighet.

Vi vill hjälpa kunderna med fokus på rådgivning såsom ekonomisk planering, bokslutsarbete, skatteplanering inkl. deklarationshantering och andra skattefrågor. Vi erbjuder därför hjälp med att upprätta Digital/automatiserad bokföring för enklare och snabbare hantering av den löpande bokföringen genom att få ett helt digitalt flöde av bokföringsunderlagen från kunden direkt in i bokföringsprogrammet.

Vi har kunder bland alla förekommande branscher, t.ex. konsultbolag, restauranger, hantverkare, butiker och entreprenadföretag. Det ger oss kännedom om de speciella förhållanden som finns inom respektive bransch.

Flertalet av våra kunder är små företag, ensamföretagare eller företag med någon eller ett fåtal anställda, men vi har också specialuppdrag åt större företag.

De flesta av våra kundföretag drivs som aktiebolag men det förekommer även handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Företagsprofil

Christian Fors Ekonomitjänst startades år 1998. Driver företaget gör Christian Fors, utbildad ekonom med inriktning på redovisning och skatterätt. Han har över 30 års erfarenhet inom branschen, vilket ger en trygghet och kunnighet gentemot kunderna. Vi arbetar alltid med två handläggare för varje uppdrag för att kunna ge en bättre återkoppling och kvalitet till våra kunder. Tjänsterna som vi tillhandahåller våra kunder idag är konsultinsatser främst vid årsbokslut och deklaration, men även löpande bokföring, avstämningar och lönehantering. Tack vare ett nära och givande samarbete med revisorer, jurister och bankmän kan CF Ekonomitjänst även förmedla kvalificerad rådgivning till sina kunder inom revision, juridik samt bankärenden.
 
Christian Fors Ekonomitjänst är godkänd för F-skattsedel och innehar ansvarsförsäkring inom ekonomisk och juridisk rådgivning.
 

SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Vi är medlemmar och är auktoriserade redovisningskonsulter i SRF – Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – som är den ledande sammanslutningen i branschen. Ett godkännande innebär att speciella krav ställs på utbildning och erfarenhet inom redovisningsområdet.

Vi tillämpar den nya redovisningsstandarden för REX – framtagna av SRF/FAR.

Meny