Left Right

Basbelopp

jan 6, 2019

Följande basbelopp gäller för 2019:

Inkomstbasbelopp          64 400 kr

Prisbasbelopp             46 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp     47 500 kr

Comments are closed.