Left Right

Basbelopp

jan 6, 2021

Följande basbelopp gäller för 2021:

Inkomstbasbelopp          68 200 kr

Prisbasbelopp             47 600 kr

Förhöjt prisbasbelopp     48 600 kr

Comments are closed.

Meny