Left Right

Basbelopp

nov 20, 2023

Följande basbelopp gäller för 2024:

Inkomstbasbelopp          76 200 kr

Prisbasbelopp             57 300 kr

Förhöjt prisbasbelopp     58 500 kr

Comments are closed.

Meny