Left Right

Redovisning med ett Digitalt flöde

Redovisning med ett Digitalt flöde

Vid utför löpande bokföring, avstämning samt analyser, och vi hjälper även till med upprättande av både periodbokslut, årsbokslut samt årsredovisningar enligt de senaste nyheterna t.ex. enligt K2 och K3 reglerna.

Vi ger våra kunder och blivande kunder ett alternativ att börja arbeta med Digital/automatiserad Bokföring dvs. istället för att leverera in bokföringsunderlagen traditionellt via papper i pärm, så levereras samtliga underlag löpande såsom fakturor, kvitton, reseräkningar enbart via digitala flöden såsom via mail, inskanning samt via Apphantering med mobilen genom att foto kvitton eller maila digitala kvitton direkt in i bokföringsprogrammet. Detta görs direkt av kunderna eller eventuellt via byrån. Detta ger en enklare och smidigare hantering av flödet, samtidigt som rapporteringen blir dagsfärsk.

”En rättvisande och aktuell ekonomisk redovisning är en förutsättning för ett framgångsrikt och trovärdigt företagande”

Meny