Left Right
Loading...
Previous

Traktamenten inrikes och utrikes

jan 6, 2018

Följande traktamenten gäller för traktamenten inrikes och utrikes för 2018: Inrikes Dagstraktamente kr 230 (skattefritt vid övernattning) Utrikes Se länk till Skatteverket   www.skatteverket.se

Läs mer

Årsinkomstgränser 2018

jan 6, 2018

Följande årsinkomstgränser gäller för 2018: Taxerad inkomst                   Årsinkomstgränser för skatt 20% statlig skatt                    468 700 kr 25% statlig skatt                    675 700 kr

Läs mer

Representation

jan 6, 2018

Följande interna/externa representationsregler gäller för 2018: Avdrag ges enbart med max kr. 300:- för moms, men kostnaden för representation medges ej utan blir ej avdragsgill representation. Ett samband med en affärsförhandling krävs.

Läs mer

Arbetsgivaravgift 2018

jan 6, 2018

För anställda 1952 eller senare betalar en arbetsgivaravgift med 31,42 % och egenavgifter med 28,97% För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar ni ingen arbetsgivaravgift eller egenavgifter. För anställda som är födda 1938-1951 sk

Läs mer

Gåvor till anställda och kunder

jan 6, 2018

Följande belopp gäller för gåvor till anställda och kunder: Anställda Julgåva                       450 kr inkl. moms Jubileumsgåva       1 350 kr inkl. moms Minnesgåva          15 000 kr inkl. moms Kunder Gåvor till kund

Läs mer

Basbelopp

jan 6, 2018

Följande basbelopp gäller för 2018: Inkomstbasbelopp          62 500 kr Prisbasbelopp             45 500 kr Förhöjt prisbasbelopp     46 500 kr

Läs mer

Bilersättning 2018

jan 6, 2018

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kr/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Läs mer

Egenavgifter 2018

jan 6, 2018

Personer födda 1952 eller senare betalar egenavgift med 28,97 % Personer som är födda 1938 – 1951 betalar ålderspensionsavgift 15 %. Personer som är födda 1937 och tidigare betalar 6% i egenavgifter för aktivt bedriven näringsverksamhet

Läs mer
Next
Meny