Left Right
Loading...
Previous

Traktamenten inrikes och utrikes

Jan 6, 2017

Följande traktamenten gäller för traktamenten inrikes och utrikes för 2017: Inrikes Dagstraktamente kr 220 (skattefritt vid övernattning) Utrikes Se länk till Skatteverket   www.skatteverket.se

Läs mer

Årsinkomstgränser 2017

Jan 6, 2017

Följande årsinkomstgränser gäller för 2017: Taxerad inkomst                   Årsinkomstgränser för skatt 20% statlig skatt                    438 900 kr 25% statlig skatt                    638 500 kr

Läs mer

Representation

Jan 6, 2017

Följande representationsregler gäller för 2017: Avdrag ges enbart med max kr. 300:- för moms, men kostnaden för representation medges ej utan blir ej avdragsgill representation. Ett samband med en affärsförhandling krävs.

Läs mer

Arbetsgivaravgift 2017

Jan 6, 2017

Arbetsgivaravgift 31,42 % För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar ni ingen arbetsgivaravgift, men istället 6,15% i särskild löneskatt. För anställda som är födda 1938-1951 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 16,36 %.

Läs mer

Gåvor till anställda och kunder

Jan 6, 2017

Följande belopp gäller för gåvor till anställda och kunder: Anställda Julgåva                       450 kr inkl. moms Jubileumsgåva       1 350 kr inkl. moms Minnesgåva          15 000 kr inkl. moms Kunder Gåvor till kund

Läs mer

Basbelopp

Jan 6, 2017

Följande basbelopp gäller för 2017: Inkomstbasbelopp          61 500 kr Prisbasbelopp             44 800 kr Förhöjt prisbasbelopp     45 700 kr

Läs mer

Bilersättning 2017

Jan 6, 2017

Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 18,50 kr/mil Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Läs mer

Egenavgifter 2017

Jan 6, 2017

Egenavgift 28,97 % Personer som är födda 1938 – 1951 betalar ålderspensionsavgift 10,21 %. Personer som är födda 1937 och tidigare betalar 6,15% i särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet. Den som bedriver passiv närin

Läs mer
Next
Meny