Left Right

Basbelopp

jan 6, 2018

Följande basbelopp gäller för 2018:

Inkomstbasbelopp          62 500 kr

Prisbasbelopp             45 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp     46 500 kr

Comments are closed.

Meny