Left Right

Arbetsgivaravgift 2019

jan 7, 2019

För anställda 1954 eller senare betalar en arbetsgivaravgift med 31,42 % och egenavgifter med 28,97%

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar enbart en särskild löneskatt på 6,15%

För anställda som är födda 1938-1953 skall arbetsgivaravgift samt ålderspensionsavgift betalas med 16,36 %.

Comments are closed.