Left Right
Christian Fors

Christian Fors

Christian Fors startade Christian Fors Ekonomitjänst år 1998, och är en utbildad ekonom med inriktning på redovisning och skatterätt. Han har 25 års erfarenhet inom branschen, vilket ger en stor trygghet och kunnighet gentemot kunderna.

Medarbetare

Våra medarbetare har goda och breda kunskaper inom våra ämnesområden samt lång erfarenhet inom branschen.

Meny