Left Right

Redovisning

Redovisning

Vid utför löpande bokföring, avstämning samt analyser, och vi hjälper även till med upprättande av både periodbokslut, årsbokslut samt årsredovisningar enligt de senaste nyheterna t.ex. enligt K2 och K3 reglerna.

”En rättvisande och aktuell ekonomisk redovisning är en förutsättning för ett framgångsrikt och trovärdigt företagande”

Meny